• TYFU CYMRU
  Cefnogi tyfwyr masnachol a
  busnesau garddwriaethol i elwa o
  gyfleoedd newydd yn y farchnad.
 • FE ALLWN NI EICH HELPU CHI
  Hyfforddiant gyda chyllid 100% wedi'i deilwra i
  anghenion eich busnes.
 • FE ALLWN NI EICH HELPU CHI
  Cysylltwch â ni nawr i gael gwybod mwy
  am ein gwasanaethau.
TYFU CYMRU

Proses Waith

1ADOLYGU

Asesiadau Ar-lein i edrych ar eich proffil busnes presennol

Mwy o Wybodaeth

2CEFNOGAETH

Argymhellion wedi'u teilwra i'ch busnes

Mwy o Wybodaeth

3CYFLAWNI

Hyfforddiant Teilwredig ar gael

Mwy o Wybodaeth

Beth Rydym Yn Ei Gynnig

Ysgogi twf yn sector garddwriaethol masnachol Cymru drwy hyfforddiant a datblygiad

Mynediad at hyfforddiant wedi'i gyllido a datblygiad sgiliau

Er mwyn tyfu fel busnes, rhaid i chi gael y bobl briodol, y sgiliau priodol a'r wybodaeth briodol.

Cefnogaeth cadwyn gyflenwi a chlwstwr ar gyfer cydweithredu

Mae cydweithredu'n galluogi i ni gydweithio i gyflawni pwrpas busnes pendant a chyffredin, mae'r cryfder yn y niferoedd a bydd yn ein gwneud ni'n gadarnach.

Rhannu gwybodaeth a dysgu cymheiriaid

Maen nhw'n dweud bod dau ben yn well nag un, wel rydyn ni'n dweud bod mwy fyth o bennau'n well fyth.

Hwb gwybodaeth un stop yn cynnig llais i ddiwydiant

Mae Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol gyda llawer o gefnogaeth ar gael i fusnesau, ond rydyn ni'n gwybod bod y rhwydwaith cefnogi yma'n gallu bod yn anodd ei ddefnyddio.

Tanysgrifio i'n Cylchlythyr

Cliciwch isod i dderbyn cylchlythyr am hyfforddiant sydd i'w gynnal ac i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau ni.